Dvoukřídlá vrata

Dvoukřídlá vrata – úvod

Křídlové brány a vrata patří mezi nejrozšířenější a také nejstarší druhy vrat vůbec. Zamysleli jste se však někdy nad historií vrat? Ne vždy byla totiž vrata u obydlí běžného člověka samozřejmostí . V dobách dávno minulých měla dvoukřídlá vrata funkci především ochrannou. Postupně se z nich stal však prvek vysoce estetický s funkcí spíše reprezentativní, nežli ochrannou. Ve starověku měli brány velice důležitou funkci. Nebyly to jen přepážky oddělující dva pozemky sloužící jako průtočiště příchozích a odchozích. Brány byly důležitým místem společenského dění. Konali se zde porady starších, probírali se zde důležité záležitosti. Brány byly epicentrem starověké moudrosti. Ne všechny brány dávnověku měly garážová vrata. Například ve starém Řecku a Římě se stavěly monumentální brány bez vrat. Pro představu takové brány shlédněte německou bránu Brandeburgskou, která svým slohem napodobuje antický styl. Starověké brány s vraty byly výsadou měst a panovníků. Ve středověku bylo možno spatřit vrata na dvorech feudálů. Vrata se později stala součástí obydlí běžných lidí. Dnes si tento luxus může dopřát každý vlastník rodinného domu s pozemkem.

Dvoukřídlá vrata a jejich upevnění

Vynález a postupné zdokonalování pantů znamenalo v používání vrat a dveří skutečný převrat. Umožnily snadnější a bezpečnější manipulaci s křídly vrat při otevírání a zavírání. Dnes známe dvoukřídlá vrata pouze na pantech upevněných v zárubni, avšak v minulosti vypadal systém upevnění vrat poněkud jinak. Každé z křídel bývalo původně upevněno ke svislému kůlu, který byl zasazen do jámy v zemi, která umožňovala jeho protáčení. A to byl systém v porovnání s jinými ještě nad míru důmyslný. Ve středověku bohatém na války a potyčky s loupežnickými bandami měli větší stavby často vrata padací, která se po otevření proměnila v most pro přejezd nad ochranným příkopem.